Skip to main content

Bedlington Terriër Club

– Sinds 1925 –

Vereniging

Bedlington Terriër Club

– Sinds 1925 –

Vereniging

Kennels

Op dit moment zijn er 6 actieve kennels die aangesloten zijn bij Bedlington Terriër Club Nederland waar zo nu en dan pups geboren worden. Vijf kennels in Nederland en één in Duitsland.

De aangesloten kennels conformeren zich aan het fokregelement van de vereniging waardoor u de garantie heeft dat van een pup aangeschaft via één van deze kennels de ouders getest op koperstapeling zullen zijn.

Lees verder

Ga direct naar..

Misverstanden

Uitslagen

Verenigingsblad

Ga direct naar..

Misverstanden

Verenigingsblad

Uitslagen

De geschiedenis

Zoals van een groot aantal andere terrierrassen is ook de afkomst van de Bedlington Terriër moeilijk vast te stellen en laat wel wat vraagtekens achter. Ook voor de Bedlington geldt dat er van zijn ontstaan en de rassen die hierbij een rol hebben gespeeld ternauwernood enige aantekeningen gemaakt zijn. Dit is wel enigszins te begrijpen. Men fokte en kruiste in die tijd immers alleen met het doel een bruikbare werkhond te verkrijgen en bovendien waren de fokkers destijds meestal beroepsjagers en kleine boeren, die er geen moment aan dachten iets op papier te zetten, zo zij dit al konden.

Wat we wel weten is dat het ras is ontstaan in het Engelse graafschap Northumberland, in de streek van Rothbury Forest en dat het zijn naam ontleent aan de plaats Bedlington, gelegen ten noorden van Newcastle.

Voordat het ras, omstreeks 1820, zijn huidige naam kreeg, heeft het, afhankelijk van het gebied waarin werd gefokt, een aantal namen gehad. Zo komen we de namen Rothbury, Northumberland, Northern Counties en Rodberry Terriër tegen. Ongetwijfeld hebben diverse rassen hun invloed op de Bedlington Terriër gehad, of wellicht kunnen we beter spreken van diverse ,,typen”.

We moeten ons namelijk niet voorstellen dat zo’n 200 jaar geleden de plaatselijke terriërs onderling al zo veel uiterlijke verschillen vertoonden als thans het geval is. Wanneer we nu de voorlopers van onze rassen zouden zien, zou een groot aantal hiervan als bastaards op ons overkomen.

De terriërs, waaruit de Bedlington Terriër is voortgekomen, werden vroeger vaak gezien als ,,zigeunerhonden”. In de tweede helft van de achttien de eeuw reisden zij met rondtrekkende ketellappers en doedelzakspelers mee langs landgoederen en boerderijen. En terwijl hun baas zijn ambacht uitoefende en zijn liederen ten gehore bracht, maakten de terriërs furore als opruimers van ratten en ander schadelijk ongedierte. Wanneer we thans de gracieuze Bedlington Terriërs met hun enigszins deftige gang zien rondstappen, doet niets meer vermoeden dat zij ooit een soort zigeunerhond als voorvader hadden.

Over ons

In 2025 bestaat onze club 100 jaar. De Bedlington Terriër is afkomstig uit een gebied tussen River Tyne en River Tweed.

Contact

Secretaris: Stefan Veerman
E-mail: Secretaris@bedlington.nl
Telefoon: 06-29290438

IBAN: NL28 INGB 0000297403

BIC: INGB NL2A

Neem contact op