Voorzitter: Maarten ten BrinkSecretaris/penn.meester:
Stefan Veerman
Vordenseweg 28
7231PB Warnsveld
Tel: 0629290438E-mail:
Secretaris@bedlington.nl
IBAN: NL28 INGB 0000297403
BIC: INGB NL2A


Overige bestuursleden:
Jo Lahaye
Tilly Pusch
Ans Stoks
Vacant


Pupinfo:
Pupinfo@bedlington.nl


Lid van verdienste:
Sieger Posthuma
Piet van Vuuren


Redactie Verenigingsblad:
Stefan Veerman
Jo Lahaye
Sieger Posthuma
Piet van Vuuren

Webmaster:
Ed Westerik


Contributie:
leden € 20,00 per jaar
gezinsleden € 8,00 per jaar