Voorzitter: Vacant


Secretaris/penn.meester:
Piet van Vuuren
De Coubertinlaan 97
5143 AC Waalwijk
Tel. 0416 – 335281


E-mail:
bedlingtonterrierclub@planet.nl
IBAN: NL28 INGB 0000297403
BIC: INGB NL2A
t.n.v. Penn.B.T.C. 5482 MH Schijndel


Bestuursleden:
John Lankhaar
Sieger Posthuma
Jacco v.d.Torre


Pupinfo: Secretariaat


Ere-lid: Dhr. M.E.J. v.d.Weijer
Lid van verdienste: Dhr. G.H.Hermse


Redactie Verenigingsblad:
Jo Lahaye
Sieger Posthuma
Piet van Vuuren


Contributie:
leden € 20,00 per jaar
gezinsleden € 8,00 per jaar